Μερικοί ΑμΣΚΠ που έχουν προβλήματα ομιλίας παρουσιάζουν επίσης δυσφαγία, δηλαδή δυσκολία στην κατάποση. . Συνήθως εμφανίζεται στις βαριές περιπτώσεις όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε οποιοδήποτε στάδιο. Παρουσιάζεται βήχας μετά από κατάποση υγρών ή πνιγμός ενώ τρώμε κάποιες τροφές, ειδικά αυτές που έχουν υφή σαν ψίχουλα.
Όταν εμφανίζεται τέτοιος βήχας ή πνίξιμο, το φαγητό ή τα υγρά εισπνέονται στην τραχεία αντί να κατέβουν από τον οισοφάγο στο στομάχι. Αν τα υγρά ή το φαγητό φτάσουν στους πνεύμονες μπορούν να προκαλέσουν πνευμονία ή αποστήματα. Ακόμη επειδή το φαγητό ή τα υγρά δεν πηγαίνουν στο στομάχι, υπάρχει κίνδυνος αφυδάτωσης ή κακής σίτισης.
Υπάρχει επίσης η περίπτωση ένας ΑμΣΚΠ να εισπνέει μικρές ποσότητες υγρών ή φαγητού χωρίς να το καταλαβαίνει.

Διαγνωση και αντιμετωπιση

Η δυσφαγία διαγιγνώσκεται αρχικά με ένα προσεκτικό ιστορικό του ασθενούς και νευρολογική εξέταση της γλώσσας και των μυών κατάποσης. Γίνεται μια ακτινοσκόπηση (videofluoroscopy) για να καταμετρηθεί η ικανότητα μάσησης και κατάποσης στερεών τροφών και υγρών. Στην εξέταση αυτή ο ΑμΣΚΠ πίνει μικρή ποσότητα βαρίου που κάνει τις κινήσεις και διάρθρωση του στόματος, του λαιμού και του οισοφάγου ορατές στην ακτινογραφία. Οι κινήσεις των μυών αποτυπώνονται σε μια βιντεοκασέτα καθώς ο ασθενής τρώει φαγητά ή ποτά διαφορετικής σύστασης – αραιά ή παχιά, υγρά ή στερεά. Έτσι αναγνωρίζεται το ακριβές σημείο της δυσκολίας και ο τρόπος δυσλειτουργίας για να ακολουθήσει η αντίστοιχη θεραπευτική προσέγγιση.
Η διάγνωση και η αντιμετώπιση της δυσφαγίας γίνεται από ένα λογοθεραπευτή. Συνήθως η θεραπευτική προσέγγιση συνίσταται στην εκμάθηση στρατηγικών που διευκολύνουν το ασφαλέστερο μάσημα της τροφής και την κατάποση, στην αλλαγή των διαιτητικών συνηθειών, σε ασκήσεις ή σε διέγερση των μυών για καλυτέρευση της κατάποσης. Σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω θεραπευτικές προσεγγίσεις, γίνεται παροχέτευση των τροφών από σωλήνα που είναι συνδεμένος κατ΄ ευθείαν με το στομάχι έτσι ώστε να λαμβάνει ο ασθενής τα υγρά και την τροφή που είναι απαραίτητα.