Πολλοί υπότυποι, ή στάδια εξέλιξης, έχουν περιγραφεί. Οι υπότυποι καθορίζονται με βάση το ιστορικό της ασθένειας σε μια προσπάθεια να προβληθεί η μελλοντική της πορεία. Είναι σημαντικοί όχι μόνο για την πρόγνωση αλλά και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάλληλη αντιμετώπιση. Το 1996 στις Ηνωμένες Πολιτείες η Εθνική Ένωση για την Πολλαπλή Σκλήρυνση περιέγραψε τέσσερα κλινικά στάδια της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΠΣ):
1. υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα ΠΣ,
2. δευτεροπαθής προϊούσα,
3. πρωτοπαθής προϊούσα
4. προϊούσα υποτροπιάζουσα.

1. Η Υποτροπιάζουσα – διαλειπούσα ΣΚΠ( RRMS): στη μορφή αυτή συναντάται στα αρχικά στάδια της νόσου να είναι στο ποσοστό μεγαλύτερο (85%). Οι ασθενείς έχουν απρόβλεπτα επεισόδια υποτροπής ωστόσο μετά επανέρχονται σε κατάσταση ύφεσης, η οποία διαρκεί από μήνες έως χρόνια. Στην υποτροπιάζουσα μορφή ο ασθενής μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια πότε παρουσίασε τα συμπτώματα του για πρώτη φορά και πότε στη συνέχεια βελτιώθηκε ή εμφάνισε νέα συμπτώματα (υποτροπή). Μετά από μια υποτροπή, τα ελλείμματα που παρουσιάστηκαν στον ασθενή μπορεί να παραμείνουν ή να εξαλειφθούν τελείως

2. Δευτερογενώς Προϊούσα ΣΚΠ(SPMS): Η αυτή μορφή συναντάται στο 31% των περιπτώσεων, υπάρχει βαθμιαία επιδείνωση των συμπτωμάτων έπειτα από κάποια χρόνια εμφάνισης υποτροπών. Ο ασθενής σε αυτή τη μορφή δεν μπορεί να καθορίσει την εμφάνιση των συμπτωμάτων και το ρυθμό με τον οποίο επιδεινώνεται η νόσος του. Σε άτομα με υποτροπιάζουσα μορφή, η πορεία της νόσου είναι προοδευτική και μετά από 10-15 έτη, το 75% περίπου των πασχόντων αναπτύσσουν δευτερογενώς προϊούσα μορφή.

3. Πρωτογενώς Προϊούσα (PPMS): στη αυτή μορφή προσβάλει το 10% των ατόμων με ΣΚΠ. Υπάρχει από την αρχή προοδευτική επιδείνωση των συμπτωμάτων της νευρολογικής λειτουργίας, χωρίς να υπάρχουν υποτροπές ή ύφεση της νόσου. Η ηλικία έναρξης για αυτή τη μορφή είναι συνήθως τα 40 έτη. Οι ασθενείς σε αυτή τη μορφή αναπτύσσουν κινητική αναπηρία 50% πιο γρήγορα από τους ασθενείς με υποτροπιάζουσα μορφή.

4. προϊούσα υποτροπιάζουσα (RRMS): η μορφή αυτή έχει ως πορεία επιδείνωσης της νόσου, είναι προοδευτική και παρατηρείται εμφάνιση οξέων υποτροπών κατά διαστήματα, με ή χωρίς πλήρη ανάνηψη.

ΕΙΚΟΝΕΣ : ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ Σ.Κ.Π