ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 2018-  MS DAY

sMS – Sharing Multiple Sclerosis

                                                                    Δείτε το βίντεο