Η κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, στις αρχές του 2017.