Η κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2017, στη Λάρισα.