Οι εκδήλωσεις πραγματοποιήθηκαν στις 31/05/2017 για την παγκόσμια ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο Θέατρο ΟΥΗΛ στην Λάρισα.