ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κούτσικου Μαρία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλτάσης Ιωάννης

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ζαβαλίγκου Άρτεμις

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπουρντένα Μαρίνα

ΤΑΜΙΑΣ : Φασούλας Παναγιώτης

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Ντανίκας Ζήσης

ΜΕΛΟΣ : Παπαλοπούλου Ηλιάνα

ΜΕΛΟΣ : Ρηγαδή Μαρία

ΜΕΛΟΣ : Πάτσιου Ελένη