1. ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ( ΒΑΚΑΛΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ )

2. ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
3. ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ